Waarom is onderhoud aan je CV-ketel nodig?

Onderhoud is nodig bij ieder product met bewegende delen. Zo ook bij je cv-ketel. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Hoe vaak moet het gebeuren? En wat kost onderhoud aan je cv-ketel dan? Lees hier waarom onderhoud aan je cv-ketel essentieel is voor een goede werking.

Wat doet een CV-ketel?

Je cv-ketel zorgt ervoor dat je een warme douche kunt nemen en dat je huis aangenaam van temperatuur is. Hiervoor gebruikt het gas, dat wordt ontstoken door een vonk en wordt verbrand. De warmte wordt via een warmtewisselaar overgegeven aan het water in het gesloten circuit van je cv-installatie.

Waarom heeft je CV-ketel een onderhoudsbeurt nodig?

Tijdens een onderhoudsbeurt zorgt de monteur er met name voor dat de ontsteking optimaal werkt en dat de brander schoon is. Daarnaast zijn er diverse bewegende delen en onderdelen die uitzetten en krimpen onder invloed van warmtewisselingen. De monteur checkt ook deze punten op een optimale werking. Van en naar de cv-ketel lopen bovendien rookgaskanalen, die ook 100% in orde moeten zijn.

Met periodiek onderhoud voorkom je dat de ketel energie verspilt door gebrekkige verbranding of verlies van warmte. Ook wordt slijtage tijdig opgemerkt, zodat er zich geen gevaarlijke situatie kunnen voordoen. Met name bij de ouderwetse ‘open’ cv-ketels is het gevaar op CO-vergiftiging groot. Deze cv-ketels halen benodigde zuurstof voor verbranding uit de directe omgeving waarin de ketel zicht bevindt. Als de verbranding niet optimaal is (bijvoorbeeld herkenbaar aan een volledig blauwe vlam), dan ontsnapt er heel makkelijk koolmonoxide. Dit kan heel snel fatale gevolgen hebben. Een CO-melder in de buurt van een open cv-ketel is daarom een must. Bij reguliere cv-ketels is dit een aanrader.

Het onderhouden van je cv-ketel zorgt er kortom voor dat deze langer meegaat, zuinig in het verbruik is en blijft en dat storingen zoveel mogelijk worden beperkt.

Wanneer heeft je CV-ketel een onderhoudsbeurt nodig?

Tot voor kort van het gebruikelijk om iedere cv-ketel jaarlijks te onderhouden. Dit geldt niet meer voor iedere ketel. Eens in de twee jaar volstaat voor een gesloten ketel. Voor een open ketel houdt men de vuistregel eens per jaar nog wel aan.

Wie voert de onderhoudsbeurt aan je CV-ketel uit?

Je kunt je jaarlijkse of twee jaarlijkse onderhoudsbeurt laten uitvoeren door het installatiebedrijf waar je de cv-ketel hebt gekocht. Maar je bent vrij om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op het gebied van eigen risico, (voorrij) kosten, bereikbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere voorwaarden en uitzonderingen.

Waar bestaat een onderhoudsbeurt uit?

De installateur:

- vraagt de bewoner naar mogelijke onregelmatigheden (storingen);
- controleert een goede werking van diverse radiatoren;
- controleert een goede werking van het warmtapwater (temperatuur en hoeveelheid);
- controleert een veilige werking;
- voert metingen uit (o.a. CO2 in de rookgasafvoer);
- reinigt de onderhoudsgevoelige componenten van het toestel;
- vervangt onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (pakkingen, ontsteekpen);
- vervangt eventueel defecte onderdelen;
- informeert de bewoner eventueel over hoe bij te vullen en te ontluchten;
- verzorgt de administratieve handeling.

Wat kost een onderhoudsbeurt?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het onderhouden van je cv-ketel. De eerste is om zelf in de gaten te houden wanneer een beurt nodig is, en dan zelf contact op te nemen met een installateur. Een tweede mogelijkheid is het afsluiten van een onderhoudscontract. Neem voor meer informatie contact op via info@wesleyinstallatietechniek.nl en bespreek de mogelijkheden.